Nederlands | English
 

De oerversie van De donkere kamer van Damokles

Van Willem Frederik Hermans is bekend dat hij ontstaansmateriaal en vroege versies van zijn romans en verhalen als het even kon vernietigde. Het manuscript ‘Een overgevoelige natuur’ bleef dan ook alleen door een gelukkig toeval bewaard. Bij zijn verhuizing van Haren naar Parijs in 1973 verkocht Hermans een deel van zijn bibliotheek, waarbij hij een dummy van een Van Oorschot-uitgave van Multatuli’s Woutertje Pieterse uit 1950 aanzag voor een gewoon boek. Het belandde bij een antiquariaat, waar het werd verkocht zonder dat verkoper en koper wisten dat het Woutertje Pieterse-boek een dummy was met daarin een eerste aanzet van Hermans’ beroemdste roman. Pas in 2004 werd het ontstaan van de oerversie bekend, toen het manuscript werd aangeboden bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem. Het kon worden aangekocht door het Literatuurmuseum. Lees het hele hele verhaal van Huygens ING onderzoeker Peter Kegel op Literatuurmuseum.nl.

98-damokles1-lr_59147cb04125c-1920x_

Literatuurmuseum.nl is een online platform over de Nederlandse literatuur. Op de website worden grote en kleine gebeurtenissen uit onze literatuurgeschiedenis op innovatieve wijze tot leven gebracht, voor een breed publiek van liefhebbers, scholieren, docenten en onderzoekers. Literatuurmuseum.nl is een samenwerkingsproject van Huygens ING en het Literatuurmuseum (voorheen: Letterkundigmuseum).