Nederlands | English
 

De mensen van TRIADO – deel 3: Anne Gorter

In de derde aflevering van ‘De mensen van TRIADO’ komt Anne Gorter, CABR-specialist bij het Nationaal Archief aan bod. Gorter stelde vanuit het Nationaal Archief de steekproef voor het onderzoek samen: “Er is voor gekozen een steekproef samen te stellen die de geografische spreiding van de dossiers over Nederland goed weergeeft. Op deze manier kunnen eventuele regionale verschillen naar boven komen.” Bekijk het interview met Anne Gorter op YouTube.

TRIADO Anne Gorter

Representatieve steekproef

Voor het eerste deel van de steekproef is ervoor gekozen om van elke serie persoonsdossiers bij een opsporingsdienst één dossier te selecteren. Dit bleken er in totaal 100 te zijn. Sommige opsporingsdiensten hebben meerdere series met dossiers aangelegd. Uit de inventaris is bij deze series random een inventarisnummer gekozen. In dit inventarisnummer is het eerste dossier gepakt. Van het dossier is vervolgens de verdachte vastgesteld. Daarna zijn de overige aanwezige dossiers over deze persoon opgezocht. In totaal leverde deze wijze van steekproeftrekking 217 dossiers op en 1,2 meter archiefmateriaal.

Voor het tweede deel van de steekproef is een andere insteek gekozen. Een deel van de dossiers heeft een eigen inventarisnummer. In een database is vastgelegd over wie het dossier gaat. Dit gaat om de dossiers van de rechtsprekende instanties. Deze instanties zitten verspreid over het land en geven daarom ook een geografische spreiding weer. Nadat is vastgesteld hoeveel dossiers per instantie aanwezig zijn, is naar rato een aantal dossiers geselecteerd om uiteindelijk op een steekproef van 1204 dossiers en circa 12,6 meter uit te komen.

De mensen van TRIADO

In de interviewserie ‘De mensen van TRIADO’ komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. Ze vertellen over hun expertise en rol in het project. Maar ook over hun verwachtingen en het belang van TRIADO. In totaal worden ongeveer 10 mensen geïnterviewd. Marten Düring, lid van de wetenschappelijke adviescommissie. Marian Hellema, initiatiefneemster van een digitaliserings-workflow, en Anne Gorter Gorter, projectmanager Nationaal Archief, zijn inmiddels geïnterviewd. In de volgende aflevering komt Rutger van Koert van de afdeling Digital Infrastructure van het Huygens ING aan het woord.

Over TRIADO

TRIADO (Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit) is een onderzoek gestart om het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlogarchief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar te maken. Hiermee wil TRIADO een efficiënte en effectieve methodiek ontwikkelen die grote hoeveelheden ongestructureerde, analoge data uit archiefcollecties om kan werken naar bruikbare digitale onderzoeksdata. De sector, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen dit proces volgen via de interviewserie ‘De mensen van TRIADO’. TRIADO is een project van Netwerk Oorlogsbronnen, Huygens ING (KNAW), NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Nationaal Archief. Het project loopt tot juli 2019.