Nederlands | English

Willem de Clercq (1795–1844) was tussen 1824 en 1831 secretaris en vanaf 1831 directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), en tevens dichter en voorman van het Reveil in Nederland. Het project is een samenwerkingsverband van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, de Stichting Reveil-Archief en de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Naast de gescande afbeeldingen van De Clercqs dagboekpagina’s vindt de lezer de getranscribeerde tekst vanaf het jaar 1811. Latere gedeelten op de thans beschikbaar gestelde tekst zullen in de loop van de tijd worden toegevoegd. Het project wordt uitgevoerd door Jolanda Buijs, Frederiek ten Broeke, Bartèl Kappers en Marian Schouten, met medewerking van mw. prof. dr. M.H. Schenkeveld.

Contact

dr. Ton van Kalmthout
dr. Ineke Huysman