Nederlands | English

declercq

Willem de Clercq (1795–1844) was tussen 1824 en 1831 secretaris en vanaf 1831 directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), en tevens dichter, literatuurhistoricus en voorman van het Reveil in Nederland. Het project is een samenwerkingsverband van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, de Stichting Reveil-Archief en de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Naast de gescande afbeeldingen van De Clercqs dagboekpagina’s vindt de lezer de getranscribeerde tekst van het jaar 1811 tot en met 1831. Aanvullingen op de thans beschikbaar gestelde transcripties zullen in de loop van de tijd worden toegevoegd. Het project wordt uitgevoerd door Jolanda Buijs, Marian Schouten en Marlein Sopers, met medewerking van mw. prof. dr. M.H. Schenkeveld. Projectleiders zijn dr. Ineke Huysman en dr. Ton van Kalmthout.

Contact

dr. Ton van Kalmthout
dr. Ineke Huysman