Nederlands | English
 

Correspondenties rond 1900

 

Doel van dit project is om de correspondentienetwerken van twee invloedrijke sleutelfiguren, de letterkundige Albert Verwey (1865-1937) en de beeldend kunstenaar Willem Arnold Witsen (1860-1923), samen te brengen in een online bronnenpublicatie.

 

Rond 1900 vonden er grote veranderingen plaats in de maatschappij, het culturele leven, de politiek en de wetenschap. Tussen die verschillende terreinen bestonden veel, vaak intensieve, contacten. Het project ‘Correspondenties rond 1900′ brengt ruim 5000 brieven van ca. 530 correspondenten uit verschillende disciplines samen in een online bronnenpublicatie. Hiermee wordt het mogelijk om belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen tussen ca. 1875 en 1925 simultaan door de ogen van verschillende correspondenten te analyseren en interpreteren. De uitgave biedt transcripties en kleurenfacsimile’s van de originelen en beknopte biografieën van de correspondenten, met speciale aandacht voor de aard van hun werkzaamheden en de domeinen waarbinnen zij actief waren. Elke brief is voorzien van een vaste set metadata, waardoor het mogelijk wordt het corpus in zijn geheel en gericht te doorzoeken.

De correspondentie van Witsen, bestaande uit ruim 2000 documenten, wordt integraal gepubliceerd. Van Verwey worden de ruim 3000 brieven uit de periode 1880-1895 uit zijn persoonlijke archief uitgegeven.

Contact

Prof. dr. Annemarie Kets

Uitvoerders

Annemarie Kets, met medewerking van

 • Onderzoeksmedewerkers en assistenten: Mirjam Koelewijn, Bram Oostveen, Connie Klützow en Dita van Wieren;
 • Vrijwilligers: Renée van Baalen, Audrey van den Broek, Elaine Ernst, Yolanda de Haan, Pieter Huygens, Koen van Loon, Carmen Meuffels, Annebeth Peerdeman, Bodwine van Sluis en Dita van Wieren;
 • Studenten in het kader van werkcolleges of stages;
 • De Ontwikkelafdeling van het Huygens ING;
 • De pilotgroep ‘Interdisciplinaire netwerken rond 1900′, bestaande uit Sebastiaan Derks, Marijke van Faassen, Rik Hoekstra, Ton van Kalmthout en Annemarie Kets (coördinatie)

Partners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met

 • De Bibliotheek Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam;
 • De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren;
 • Het Letterkundig Museum;
 • De Koninklijke Bibliotheek;
 • De Stichting Willem Witsen.

Subsidie

Subsidie werd verleend door de Kitty van Vloten Stichting/Coornhert Stichting.

Publicaties en lezingen

 • Annemarie Kets, ‘”Vyf jaar eenzaamheid”. Albert Verwey over de “zwijgperiode” (1889-1894) tussen De Nieuwe Gids en het Tweemaandelijksch Tijdschrift.’  In: Jos Gabriëls e.a. (red.). In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit.  Hilversum, 2014, p. 85-96.
 • Annemarie Kets, ‘Van vriendendienst naar wetenschap. Edities van 19de- en 20ste-eeuwse correspondenties nader bekeken.’ In: Theo Janssen en Ton van Strien (red.), Neerlandistiek in beeld. Amsterdam/Münster, 2013, p. 387-396.
 • Annemarie Kets, ‘Texts worth Editing: Polyperspectival Corpora of Letters.’ In: Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship 10 (2013), p. 93-103.
 • Annemarie Kets, ‘Old Sources, New Challenges.’ (33th Annual Meeting Association for Documentary Editing, Salt Lake City, Utah, 2011).
 • Annemarie Kets, ‘Texts worth Editing: Polyperspectival Corpora of Letters.’ (7th International Conference of the European Society for Textual Scholarship, Pisa 2010).
 • Tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde 124.III (2008), themanummer ‘Brieven!’ (Inleiding en gastredactie Annemarie Kets en Ben Peperkamp).
 • Annemarie Kets, Oude bronnen, nieuwe vragen. Ontwikkelingen in de editiewetenschap. Oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 2008. Digitale versie.

Stages

 • Anne Beth Peerdeman (Universiteit van Amsterdam, 2009)
 • Joost de Jong (Universiteit van Amsterdam, 2009)
 • Audrey van den Broek (Radboud Universiteit, 2009)
 • Elaine Ernst (Vrije Universiteit Amsterdam, 2010)
 • Carmen Meuffels (Vrije Universiteit Amsterdam, 2010-2011)
 • Yolanda de Haan (Radboud Universiteit, 2011)
 • Nynke Zuidema (Universiteit Utrecht, 2011)
 • Saskia van de Molengraaf (Radboud Universiteit, 2011)
 • Simon van Wijk (Radboud Universiteit, 2011-2012)
 • Jonica Kaagman (Vrije Universiteit Amsterdam, 2011-2012)
 • Elske Dorgelo (Radboud Universiteit, 2012)
 • Maite Karssenberg (Universiteit van Amsterdam, 2012)
 • Annelies de Mol (Universiteit Leiden, 2012)
 • Bodwine van Sluis (Vrije Universiteit Amsterdam, 2013)
 • Evelien van der Veer (Universiteit van Amsterdam, 2014)