Nederlands | English

De editie Brieven en Correspondenten rond 1900 bestaat uit twee componenten:

  • Het onderdeel Brieven bevat de brievennetwerken van twee sleutelfiguren: de letterkundige Albert Verwey (1865-1937; ten dele) en de beeldend kunstenaar Willem Witsen (1860-1923; volledig). De 5.512 brieven zijn ontsloten door transcripties, digitale kleurenafbeeldingen en metadata;
  • Het onderdeel Correspondenten bevat een database met biografische profielen van de 439 correspondenten, met gegevens over hun professionele en maatschappelijke activiteiten: de domeinen waarin zij actief waren, de periodieken waarin zij publiceerden en hun lidmaatschappen.

Beide componenten zijn raadpleegbaar binnen één webomgeving: vanuit het onderdeel Brieven zijn persoonsgegevens op te vragen en vanuit het onderdeel Correspondenten de brieven.

De editie bevat naast een full-text zoekmogelijkheid ook een faceted search optie. Hiermee kunnen gebruikers, al naar gelang hun onderzoeksvragen, eigen selecties maken uit het omvangrijke bronnenmateriaal.