Nederlands | English

De schilder, etser en fotograaf Willem Arnold Witsen (1860-1923) liet een rijk en gevarieerd oeuvre na en een omvangrijke correspondentie (ruim 2000 brieven). Die correspondentie, met vooraanstaande schilders, schrijvers en musici en met zijn familie, geeft een uniek beeld van het culturele leven rond de eeuwwisseling en van de belangrijke rol die Witsen daarin vervulde. Op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam ontmoette hij onder anderen Jacobus van Looy, Jan Veth, Eduard Karsen en Jan Toorop. Later leerde hij George Breitner en Isaac Israels kennen. Als lid van het Letterkundig Genootschap Flanor maakte hij kennis met de literatoren Willem Kloos, Albert Verwey en Frederik van Eeden (de laatste twee tevens zijn zwagers), uit wier gelederen in 1885 De Nieuwe Gids voortkwam. Willem Witsen ontwikkelde zich tot een sleutelfiguur binnen zijn vrienden- en kennissenkring. Mede hierom is zijn correspondentie een zeer waardevolle bron voor interdisciplinair onderzoek naar deze literaire en culturele bloeiperiode.