Nederlands | English
 

CLARIAH gehonoreerd: 12 miljoen voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen

1 juli 2014 – Huygens ING is de hoofdaanvrager van een groot samenwerkingsproject om een digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen tot stand te brengen. Die Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH), ontvangt een NWO-subsidie van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur. NWO voorzitter Jos Engelen en staatssecretaris Sander Dekker van OCW reikten de subsidie op 1 juli uit in de vorm van een symbolische cheque.

In CLARIAH zullen grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar worden gekoppeld en digitaal doorzoekbaar worden gemaakt. De aanvraag voor de subsidie is gedaan door een consortium van geesteswetenschappelijke instellingen, waaronder de KNAW-instituten IISG en Meertens Instituut. Huygens ING is penvoerder.

Jos Engelen, de voorzitter van NWO, feliciteert Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

Jos Engelen, de voorzitter van NWO, feliciteert Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

Lex Heerma van Voss (directeur Huygens ING): ‘’De digitale wending is een revolutie in de geesteswetenschappen, die onze werkprocessen ingrijpend verandert, bij het opslaan van gegevens, het bruikbaar maken voor onderzoek en bij de analyse. De editie van bronnen, waarin ons instituut gespecialiseerd is, verandert van karakter. De digitale werkwijze vergt forse investeringen. CLARIAH wil bevorderen dat die investeringen voor onderzoekers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines rendeert.’’

CLARIAH is een gezamenlijk project van een kernteam van wetenschappers, gesteund door een consortium van 40 kennis- en erfgoedinstellingen, publieke organisaties en bedrijven. Drie deelgebieden vervullen een voortrekkersrol in CLARIAH: taalkunde, mediastudies en sociaal-economische geschiedenis. Taalkundigen richten zich op het ontginnen van tekstbestanden. Mediastudies experts ontwikkelen vooral tools voor het interpreteren van audiovisuele bronnen. Sociaal-economische historici concentreren zich op gestructureerde databestanden. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat de te ontwikkelen tools en standaarden bruikbaar zijn voor alle geesteswetenschappelijke onderzoekers die met digitale data werken.