Nederlands | English
 

CLARIAH financiert Amsterdam Time Machine

Het CLARIAH-bestuur heeft afgelopen 19 december besloten om het project Amsterdam Time Machine (ATM) een financiering van € 251.000,- toe te kennen.

Dankzij de CLARIAH-financiering komt de geo-infrastructuur HisGIS van de Fryske Akademy beschikbaar voor ATM en maakt het voortaan onderdeel uit van de generieke CLARIAH-infrastructuur. Zo komen data en tools niet alleen ter beschikking voor onderzoek naar Amsterdam, maar ook voor geesteswetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Hans Mol heeft aan de Fryske Akademy met HisGIS een belangrijke basis gelegd met de ontsluiting op perceel van het oudste kadaster (1832) en de adres-gewijze koppeling daaraan van het bevolkingsregister van 1851, het kiesregister van 1853 en het adresboek van 1855.

Daarnaast levert dit deelproject aan CLARIAH drie onderzoeks-use cases (in de taalkunde, sociale & economische geschiedenis en mediastudies), die elkaar versterken en samen de mogelijkheden van de CLARIAH-infrastructuur demonstreren.

Het project vormt een verbindende schakel tussen de Amsterdamse erfgoedinstellingen in AdamNet, de creatieve industrie, de gemeente Amsterdam en sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoekers aan zowel de universiteiten als bij de KNAW.

Het consortium Amsterdam Time Machine (ATM) wil op termijn een ‘Google Earth’ maken voor het verleden, waarmee gebruikers zich door Amsterdam kunnen verplaatsen in ruimte en tijd, op wijk-, straat- en huisniveau. Met behulp van historische Linked Open Data (LOD) over de stad maakt ATM zo met geografische- en 3D-visualisaties een web van gegevens over individuen, plaatsen, relaties, gebeurtenissen, en objecten zichtbaar binnen hun eigen context naar tijd en plaats. Zo bezat een koopman van Amsterdam immers niet op elk moment dezelfde schilderijen of rekende hij dezelfde mensen tot zijn kennissenkring. Het moment waarop je door de virtuele stad dwaalt , heeft dus invloed op de informatie die je over een persoon of plaats kunt krijgen. Het project zal bestaande datasets uit sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek en het cultureel erfgoed systematisch linken. Daarmee stelt het onderzoekers in staat om nieuwe vragen te stellen over bijvoorbeeld het dagelijks leven, sociale relaties, of het gebruik van de publieke ruimte in Amsterdam.

Het projectteam bestaat uit: Marieke van Erp, KNAW Humanities Cluster; Gertjan Filarski, Huygens ING; Hans Mol, Fryske Akademy; Julia Noordegraaf, UvA; Claartje Rasterhoff, UvA; Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut; Henk Wals, IISG/AdamNet; Ivo Zandhuis, AdamNet; Richard Zijdeman, IISG.