Nederlands | English

De wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw werd aangedreven door talloze ontdekkingen in de werkplaats, in het observatorium en in de samenleving in het algemeen. Een dramatische toename van de hoeveelheid gegevens leidde tot snelle toename van kennis. Maar hoe werden nieuwe elementen van kennis verspreid en toegeëigend; hoe circuleerde kennis?  Met het ePistolarium kunnen onderzoekers ongeveer 20.000 brieven doorzoeken en analyseren. Deze 20.000 brieven werden geschreven door en verzonden naar de 17e-eeuwse geleerden die in de Nederlandse Republiek leefden. Bovendien biedt het ePistolarium de mogelijkheid om visualisaties te maken van geografische en tijdsgebonden aspecten, en van sociale netwerken en co-citatienetwerken.