Nederlands | English

codl

Het overkoepelende onderzoeksprogramma Circulation of Dutch Literature (CODL) is voortgekomen uit het NWO-project Het is niet onopgemerkt gebleven. The Circulation of Dutch Literature (2012-2015). Naast dit project zijn in het CODL-programma drie nauw gerelateerde onderzoeksprojecten ondergebracht:

–          Het FWO/NWO-project Eastbound. The distribution and reception of translations and adaptations of Dutch-language literature, 1850-1990 (2016-2020)

–          Het KU Leuven-project Boek to Book. Flanders in the Transnational Literary Field (2015-2019)

–          Het inmiddels afgesloten project Beatrijs Internationaal (2009-2011).

Zie voor de afzonderlijke projecten de website www.codl.nl.

CODL wordt gecoördineerd door prof.dr. Elke Brems (KU Leuven), dr. Ton van Kalmthout (Huygens ING) en dr. Orsolya Réthelyi (ELTE Boedapest / Huygens ING).

Publicaties

–          Orsolya Réthelyi, ‘Beatrijs a nagyvilágban. A Beatrijs és a holland irodalmi kánon [Beatrijs in the wide world. The Beatrijs and the Dutch literary canon]. In Beatrijs. Egy apáca története. Eds. Anikó Daróczi and Orsolya Réthelyi. Budapest: L’Harmattan, 2012, 95-109.Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink (red.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia Press, 2013.

–          Ton van Kalmthout, ‘Een meester in het minder grootse genre der novelle. Het onthaal van Hendrik Conscience in Nederland, 1849-1883’, in: Piet Couttenier & Walter Verschueren (red.), Hendrik de Veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012), themanummer van: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123  (2013) 2-3, 389-412.

–          Elke Brems, Reine Meylaerts & Luc Van Doorslaer, ‘Translation Studies looking back and looking forward. A discipline’s meta-reflection’, in Elke Brems, Reine Meylaerts and Luc Van Doorslaer, The Known Unknowns of Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014, 1-16.

–          Orsolya Réthelyi, ‘Buda’s reconquest (1686) and the image of Hungarians, Ottomans and Habsburgs in seventeenth-century Dutch drama’. In A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541−1699. Volume 3 The making and uses of the image of Hungary and Transylvania. Edited by Kees Teszelszky. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 167-194.

–          Elke Brems, Orsolya Réthelyi & Ton van Kalmthout (eds.), Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, 2017.

Contact

prof.dr. Elke Brems (KU Leuven, campus Brussel)
dr. Ton van Kalmthout (Huygens ING)
dr. Orsolya Réthlyi (ELTE Budapest)