Nederlands | English
 

Nieuws

 

Inzendingstermijn Van Winterprijs is nu geopend

pvw

U wordt van harte uitgenodigd om boeken in te zenden voor de Prof. Van Winterprijs. Deze prestigieuze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt voor het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis. Het gaat om boeken met een bovenlokaal en wetenschappelijk belang. Het prijsbedrag van 3.500 euro wordt ter beschikking gesteld door het Prof. Van Winterfonds. Dit keer komen boeken voor bekroning in aanmerking die zijn verschenen in 2018 en 2017. Overzichtswerken met meerdere auteurs komen niet in aanmerking.

Hier kunt u het volledige reglement lezen.

De onafhankelijke jury bestaat uit de volgende personen:

Prof. Hanno Brand
Dr. Paul Brusse (voorzitter)
Dr. Sophie Elpers
Prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk
Dr. Joost Rosendaal

De boeken dienen te worden ingezonden bij de organisator van de prijs,
Huygens ING
T.a.v. Thijs van der Veen
Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam

onder vermelding van ‘Prof. Van Winterprijs’

De inzendtermijn loopt tot 25 januari 2019. De prijsuitreiking is voorzien medio november 2019.

Prijswinnaars vorige edities:
·         Periode 2015-2016, uitgereikt op 9 november 2017
Janny Bloembergen-Lukkes, Paradoxale modernisering: Ede 1945-1995. Groot geworden, herkenbaar gebleven (Verloren 2016)

·         Periode 2013-2014, uitgereikt op 30 oktober 2015
Clé Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam, stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000, (Verloren 2015)

·         Periode 2011-2012, uitgereikt op 4 november 2013
Boudien de Vries, Een stad vol lezers, leescultuur in de Negentiende eeuw (Vantilt 2011)

·         Periode 2009-2010, uitgereikt op 3 november 2011
Pieter Caljé, Student, universiteit en samenleving. De Groningse universiteit in de negentiende eeuw (Verloren 2009)

·         Periode 2007-2008, uitgereikt 21 oktober 2009
Han Nijdam, Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland (Verloren 2008).

Meer informatie kunt u vinden op www.vanwinterprijs.nl.

Posted on: december 4th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

De patroontas van ‘t Vliegend Hart

Het Huygens ING ontwikkelde in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en het Zuiderzeemuseum een pilot waarin data over museale objecten werden verknoopt met gegevens uit historische datasets door middel van Linked Open Data. Doel van de pilot was om de meerwaarde te tonen van het verbinden van data uit diverse historische en archeologische bronnen. Voor onderzoekers en genealogen levert deze methode nieuwe onderzoeksmogelijkheden op, terwijl musea contextinformatie verkrijgen over hun collecties en het brede publiek kan ervaren welke verbanden er bestaan tussen archeologische vondsten en de opvarenden van een bepaald schip. Het thema van de pilot is de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op het symposium van het Maritiem Portal en de NMGN op 23 november 2018 zijn de resultaten van de pilot getoond in een demo.

Dankzij de pilot kunnen we nu in de demo u laten zien hoe de geschiedenis van het VOC-schip ‘t Vliegend Hart zich ontvouwt na een bijzondere vondst. Begin jaren tachtig vonden duikers voor de kust van Zeeland een patroontas uit de 18de eeuw, met daarin twaalf buizen voor patronen van musketten. Door dit museale object te knopen aan de gegevens uit allerlei historische datasets ontstaat een prachtig verhaal over de avonturen van het schip en haar bemanning.

De demo kunt u hier terug zien.

Posted on: november 30th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

Koning Willem-Alexander ontvangt eerste exemplaar Wereldgeschiedenis van Nederland

Vrijdag 31 augustus presenteerden we in De Balie in Amsterdam Wereldgeschiedenis van Nederland. Een groot overzichtswerk van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis dat nieuw licht werpt op onze nationale geschiedenis. Woensdag 29 augustus nam Koning Willem-Alexander het eerste exemplaar in ontvangst tijdens een werkbezoek aan het Humanities Cluster. (more…)

Posted on: september 3rd, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

Artikel over The Riddle of Literary Quality in PLOS One

Wil een romanlezer vooral worden meegesleept of liever intellectueel uitgedaagd worden? Of beide? In 2013 nam het onderzoeksteam van The Riddle of Literary Quality onder leiding van professor Karina van Dalen-Oskam in Nederland Het Nationale Lezersonderzoek af. Bijna 14.000 respondenten deelden hun mening over recente romans. De deelnemers reageerden daarnaast op zes stellingen die betrekking hadden op de vraag wat zij persoonlijk belangrijk vonden aan het lezen van fictie. (more…)

Posted on: juli 23rd, 2018 by Machteld Maris No Comments

Irene van Renswoude wordt bijzonder hoogleraar

Per 1 september 2018 wordt Irene van Renswoude bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is voor twee dagen in de week benoemd op de Herman de la Fontaine Verwey leerstoel van de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteit van Amsterdam. Haar leeropdracht is de ‘Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500)’. Wij zijn trots op de aanstelling van Irene van Renswoude en wensen haar veel succes in deze aanstelling. Haar combinatie van kennis van middeleeuwse handschriften en digital humanities maakt haar uitermate geschikt voor deze leerstoel.

Posted on: juli 6th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

Virtuele tentoonstelling Rooswijk online

Vanaf 18 juni 2018 is de door het Huygens ING ontwikkelde virtuele tentoonstelling over het VOC-schip Rooswijk live. In de tentoonstelling lees je het verhaal over het schip dat in 1740 voor de Engelse kust met man en muis verging. Het is voor een groot deel gebaseerd op een onderzoeksrapportage uit 2017 van het IISG. (more…)

Posted on: juni 18th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

Time Machine-voorstel Huygens ING naar tweede ronde Flagship-programma

Het Time Machine FET Flagship CSA-voorstel van Frederic Kaplan, waaraan het Huygens ING meeschreef, mag door naar de tweede ronde. Voor 18 september moet het voorstel tot in detail zijn uitgewerkt. Hiervoor is een bedrag ter beschikking gesteld van zo’n 1,5 miljoen euro. Een deel hiervan zal zijn weg vinden naar het Humanities Cluster. (more…)

Posted on: mei 23rd, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

Nieuwe teksten uit dagboek Anne Frank ontsloten

De Anne Frank Stichting presenteerde 15 mei samen met het Huygens ING en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de afgeplakte tekst van twee pagina’s uit het eerste, rood-geruite dagboek van Anne Frank. Dankzij nieuwe technieken is de afgeplakte tekst leesbaar gemaakt.  Meer dan 70 jaar na de publicatie van ‘Het Achterhuis’ zijn  twee pagina’s, die Anne Frank op 28 september 1942 in haar dagboek heeft geschreven, voor het eerst openbaar gemaakt. (more…)

Posted on: mei 15th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

‘Kijk nu eens daadwerkelijk naar literaire kwaliteit’

Stereotypen belemmeren eerlijke beoordeling vrouwelijke auteurs

Het literaire werk van vrouwen wordt nog altijd minder literair gevonden dan dat van een man. Corina Koolen onderzocht waar het verschil in waardering voor vrouwelijke en mannelijke auteurs vandaan komt. Haar conclusie: we laten onze beoordeling te veel beïnvloeden door stereotype-bevestigende elementen in de tekst. Koolen, werkzaam als onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van de KNAW), promoveert op vrijdag 18 mei aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

(more…)

Posted on: mei 3rd, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

De mensen van TRIADO – deel 4: Rutger van Koert

In de vierde aflevering van de interviewserie ‘De mensen van TRIADO’ is het woord aan Rutger van Koert, softwareontwikkelaar bij de afdeling Digital Infrastructure van het KNAW Humanities Cluster. Bekijk het interview met Rutger van Koert op YouTube. (more…)

Posted on: april 19th, 2018 by Thijs van der Veen

NWO kent 13,8 miljoen euro toe aan CLARIAH PLUS

Donderdag 12 april is aan het geesteswetenschappelijk consortium van ruim 20 instellingen, onder leiding van het Huygens ING, 13,8 miljoen euro toegekend voor het ontwikkelen van CLARIAH PLUS, een nationale digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen. (more…)

Posted on: april 12th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

‘Zorg dat het keukenpersoneel Frans is!’

Hoe vorm je als buitenlander een koninklijk hof in een meer dan tweehonderd jaar oude republiek? Senior onderzoeker Jos Gabriëls kwam al snel tot interessante inzichten over hoe Lodewijk Napoleon deze moeilijke opgave aanpakte. (more…)

Posted on: maart 13th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

Extra CLARIAH-Tech Dag

CLARIAH organiseert op 29 maart bij het IISG een extra Tech Dag: een onconferentie en hackaton waar de bezoekers bepalen wat er gebeurt. (more…)

Posted on: maart 5th, 2018 by Thijs van der Veen No Comments

Deel 8 van de Volledige Werken van WFH verschenen

Binnen het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van Willem Frederik Hermans kwam één langlopend project nooit tot voltooiing: een grote autobiografische roman. Wel verschenen er in de vorm van verhalen en novellen losse gedeelten uit dit ‘werk in uitvoering’, waarin het hoofdpersonage Richard Simmillion het alter ego van de schrijver is. (more…)

Posted on: november 22nd, 2017 by Thijs van der Veen No Comments

MOOC Middelnederlands: oude literatuur in nieuw jasje

Sinds 8 november 2017 staat MOOC Middelnederlands online. Deze Massive Open Online Course bevat educatieve filmpjes over de hoogtepunten uit onze middeleeuwse literatuur, zoals Karel ende Elegast en Reinaert de vos. Karina van Dalen-Oskam werkte aan dit initiatief mee en geeft het college over Jacob van Maerlant. (more…)

Posted on: november 13th, 2017 by Thijs van der Veen No Comments

Verzameld werk Willem Elsschot: Kaas en Een Ontgoocheling.

Bij Uitgeverij Polis zijn twee nieuwe delen verschenen van het Verzameld werk van Willem Elsschot. De tekst en annotaties zijn gebaseerd op de editie van het Huygens ING, bezorgd door Peter de Bruijn. Beide delen zijn voorzien van een nieuw nawoord, geschreven door Alma Mathijsen (over Een Ontgoocheling) en Peter Vandermeersch (over Kaas).

Ontgoocheling

Zie over de wonderbaarlijke ontstaansgeschiedenis van Kaas ook het door Peter de Bruijn geschreven achtergrondverhaal ‘In kunst mag niet geprobeerd worden’ op Literatuurmuseum.nl.

Kaas

Uitgeverij Polis wil met deze heruitgave van Elsschots werk – ‘tien aantrekkelijk geprijsde en vormgegeven delen’ – de komende jaren nieuwe generaties lezers bereiken. Voor meer informatie: www.polis.be

 

Posted on: november 2nd, 2017 by Machteld Maris No Comments

Generale Missiven Deel XIV verschenen

Op maandag 23 oktober overhandigde Lex Heerma van Voss in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden het eerste exemplaar van de Generale Missiven deel XIV aan editeur Hugo s’ Jacob en José van Dijck, president van de KNAW. De Generale Missiven zijn de periodieke brieven waarin de bestuurders van de VOC in Batavia verslag deden van de ontwikkelingen in het koloniale rijk in Azië en Zuid-Afrika aan hun opdrachtgevers in de Nederlandse Republiek. (more…)

Posted on: oktober 24th, 2017 by Thijs van der Veen No Comments

Biografie Wolkers van Onno Blom gepresenteerd

Mede dankzij het Huygens ING kon Karina Wolkers vrijdag 20 oktober in de Oude Luhterse Kerk in Amsterdam het eerste exemplaar van Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers door Onno Blom in ontvangst nemen.

(more…)

Posted on: oktober 20th, 2017 by Thijs van der Veen No Comments

Tijdschrift voor Geschiedenis gaat digitaal

Huygens ING lanceert op vrijdag 13 oktober in samenwerking met Tijdschrift voor Geschiedenis en Amsterdam University Press de ontbrekende delen van het archief van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Vanaf die datum vindt u op Resources alle edities van 1886 tot 2008. De jaargangen vanaf 2009 worden al aangeboden door Amsterdam University Press (open access na drie jaar). (more…)

Posted on: september 11th, 2017 by Thijs van der Veen No Comments

The Riddle of Literary Quality bij het Letterenfonds

Op uitnodiging van het Letterenfonds presenteerden wetenschappers Karina van Dalen-Oskam en Joris van Zundert (Huygens ING) tijdens een beleidsmiddag voor de Raad van Toezicht, de Raad van advies en de medewerkers van het fonds resultaten van hun computationele onderzoek naar literaire kwaliteit. (more…)

Posted on: juli 14th, 2017 by Alice Spruit No Comments

Propaganda voor de polder

Dinsdag 4 november 1924. Herman de Man, pseudoniem en vanaf 1943 de officiële naam van Salomon Herman Hamburger (1898-1946), schrijft vanuit zijn tijdelijke woonverblijf aan de Nieuwe Gracht 53B in Utrecht een indringende brief aan ‘Den Heeren Simons en Van Suchtelen, Directeuren der Wereldbibliotheek’. (more…)

Posted on: mei 19th, 2017 by Alice Spruit No Comments

Boschdoc wint dataprijs

Huygens ING, Radboud Universiteit Nijmegen en het Stadsarchief (Afdeling Erfgoed) van gemeente ’s-Hertogenboschis zijn trots op het behalen van de Nederlandse Dataprijs 2016 in de categorie humaniora en sociale wetenschappen. (more…)

Posted on: november 10th, 2016 by AJL No Comments

Het legendarische debuut van Harry Mulisch

Het in 2015 verschenen boek Oorlog in de zestien is geheel gewijd aan het fenomeen van de ‘pinchhitter’ in het voetbal. De pinchhitter is een speler die niet in de basisopstelling start maar pas in het veld wordt gebracht bij een achterstand. (more…)

Posted on: oktober 31st, 2016 by Alice Spruit No Comments

Open in Action! Open Access Week 2016

Gisteren startte de negende Open Access Week, met dit jaar als thema ‘Open in Action’. Tijdens deze week worden over de hele wereld activiteiten georganiseerd met als doel meer aandacht te genereren voor Open Access als nieuwe standaard voor wetenschap en onderzoek en om meer samenwerking te stimuleren. (more…)

Posted on: oktober 25th, 2016 by Alice Spruit No Comments

Een symposium over brieven en correspondenten rond 1900

symposium

Op vrijdag 25 november 2016 lanceert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de onder leiding van prof.dr. Annemarie Kets bezorgde online-brieveneditie Brieven en correspondenten rond 1900, met correspondentie uit de netwerken van Albert Verwey en Willem Witsen, destijds twee sleutelfiguren in het culturele leven van Nederland. (more…)

Posted on: oktober 18th, 2016 by Alice Spruit No Comments

Schrijfster zijn in de 19e eeuw

In 2002 hield de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (DBNL) een enquête: men wilde weten welke Nederlandse auteurs door de kenners beschouwd werden als ‘klassiek’ of ‘behorend tot de canon’. (more…)

Posted on: oktober 13th, 2016 by AJL No Comments

A life reduced to data

In 1861, the census for the colony of New South Wales (as it was back then) recorded just one Chinese woman living in Balmain in Sydney. The historian Eric Rolls, writing in 1992, commented that this ‘lone woman is exceptional and inexplicable’. Inexplicable? (more…)

Posted on: september 2nd, 2016 by AJL No Comments