Nederlands | English
 

Robin Buning

  • dr. Robin Buning
  • Onderzoeker
  • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis
  • Specialisatie: vroegmoderne correspondentie en geleerdennetwerken, Neolatijn, digital humanities
  • robin.buning@huygens.knaw.nl
  • 020-2246803

BIOGRAFIE

Robin Buning studeerde klassieke talen aan de Universiteit Leiden en deed de minor Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in Neolatijn en liep stage bij het Huygens Instituut, waar hij meewerkte aan het ‘Vossius, Poeticae institutiones‘-project. Zijn doctoraalscriptie schreef hij over Johannes Meursius’s Rerum Belgicarum liber unus, in quo Induciarum historia (1612) en de historiografie van de onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand. Na een aantal jaren als projectmanager bij vertaalbureau Textcase te hebben gewerkt, werd hij aio binnen het project ‘Descartes and his Network’ aan de faculteit wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Zijn proefschrift is een intellectuele biografie van de Utrechtse hoogleraar filosofie Henricus Reneri (1593–1639), met een bijzondere focus op de relatie tussen Reneri en zijn vriend René Descartes, en de rol die Reneri heeft gespeeld in de totstandkoming van Descartes’ netwerk in Nederland. Na zijn promotie in november 2013 werd hij postdoctoraal onderzoeker binnen het digital-humanitiesproject ‘Cultures of Knowledge’ aan de geschiedenisfaculteit van de Universiteit van Oxford. Daar deed hij onderzoek naar het netwerk van Samuel Hartlib (ca. 1600–1662) en werkte hij mee aan de ontwikkeling van een applicatie voor prosopografische netwerkanalyse, waarvoor de verzamelde data van Hartlib’s netwerk als casestudy dienden. In die hoedanigheid is hij ook verbonden aan COST Action: IS1310 ‘Reassembling the European Republic of Letters’. Verder maakte hij een catalogus van de correspondentie van Isaac Vossius (1618–1689). Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan het Huygens ING binnen het ‘Erasmus, Opera Omnia’-project. Daarnaast werkt hij als vertaler mee aan de uitgave van de correspondentie van Desiderius Erasmus (1466–1536) in het Nederlands en is hij redacteur van Neolatijn.nl.

ONDERZOEKS- EN ANDERE PROJECTEN

WEBSITES EERDERE PROJECTEN:

BELANGRIJKSTE PUBLICATIES:

OVERIGE INFORMATIE: