Nederlands | English

Uitgave betreffende de voorgeschiedenis van de vestiging van de VOC in Perzië in 1623 en het wedervaren tot 1638. In deze periode leverde de zijdehandel grote rijkdommen op en voerde de VOC een geduchte concurrentiestrijd met de Engelsen.