Nederlands | English

De bijna duizend documenten in deze bronnenuitgave besteden aandacht aan de relatie tussen overheid en kerk, die samenwerkten bij de uitbreiding van het christendom en de bevordering van een christelijke levenswandel van zowel Nederlandse als inheemse onderdanen.