Nederlands | English

Deze uitgave over de Nederlandse aanwezigheid in de Midden-Molukken is tot stand gekomen op basis van archief onderzoek. Het is de completering van eerdere – in 1987 en in 1997 verschenen – bronnenuitgaven over de Midden-Molukken in de periode van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (17e en 18e eeuw) en in de jaren 1900-1942.