Nederlands | English
 

Herman Brinkman

 • Dr Herman Brinkman
 • Guest researcher
 • Department of Literary Studies
 • Specialisation: history of literature
 • herman.brinkman@huygens.knaw.nl
 •  +31 (0)20-2246805

Biography:

Herman Brinkman (1958) studied Dutch Language and Literature at the University of Amsterdam, where he gained his PhD cum laude in 1997 with a thesis entitled Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Immediately after this he was affiliated as a postdoc with the research project ‘Nederlandse Literatuur en Cultuur van de Middeleeuwen’ (at the University of Leiden). He has been working at Huygens ING since 1994, first as a scientific project member of staff and then as a researcher. At present he is a senior researcher and supervises the ‘Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden’ project group; he is also editor of textualscholaship.nl and member of the ‘Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden’ project committee, which consists of representatives from Dutch and Flemish Dutch Studies. From 2006 untill 2013 he was a board member of the European Society for Textual Scholarship and from 2009 untill 2014 he has been a professor of ‘Tekstoverlevering en teksteditie, in het bijzonder van de middeleeuwen’ (Text tradition and text edition, especially of the Middle Ages) at the University of Amsterdam.

Awards

 • Vijfjaarlijkse prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent) voor de studie van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden (oeuvreprijs, 2014)
 • Het project BoschDoc, waaraan Brinkman namens het Huygens ING meewerkte, werd bekroond met de Nederlandse Dataprijs 2016 (categorie humaniora en sociale wetenschappen)

Research and other projects:

Major Publications

 • Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10. Ingeleid en kritisch uitgegeven door Herman Brinkman. Met een uitgave van de melodieën door Ike de Loos (†). 2 dln. Hilversum: Verloren. 2015 (Middelnederlandse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, XIII).
 • ‘“Ziet tende van uwer aerbeit”. Een reconstructie van de wordingsgeschiedenis van het Gruuthuse-handschrift’. In: Frank Willaert (red.), Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010 (Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde, 4), p. 25-42, 201-202.
 •  (met Ike de Loos, i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag), Het Gruuthuse-handschrift [integrale, diplomatische webeditie met toelichtende teksten van hs. Den Haag, KB, 79 K 10 (Het Gruuthuse-handschrift)], Den Haag, 2007.
 • ‘Het wonder van Molenbeek. De herkomst van de tekstverzameling in het handschrift-Van Hulthem’. In: Nederlandse letterkunde 5 (2000), p. 21-46.
 •  Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, LIII).

Publications

Research output in Pure

Activities in Pure

Awards in Pure

Other Information

Inaugural Speech