Nederlands | English
 

Herman Brinkman

 • Dr. Herman Brinkman
 • Gast-onderzoeker
 • Afdeling Letterkunde
 • Specialisaties: Middelnederlandse literatuurgeschiedenis; teksteditie; auteursattributie
 • herman.brinkman@huygens.knaw.nl
 • 020-2246805

Biografie

Herman Brinkman (1958) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1997 cum laude promoveerde op het proefschrift Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Aansluitend was hij postdoc bij het onderzoeksproject ‘Nederlandse Literatuur en Cultuur van de Middeleeuwen’ (Universiteit Leiden). Sinds 1994 is hij verbonden aan het Huygens ING achtereenvolgens als wetenschappelijk medewerker, onderzoeker en senior onderzoeker. Hij is redacteur van textualscholarship.nl en lid van de projectcommissie ‘Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden’, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse medioneerlandistiek. Van 2006 tot 2013 was hij bestuurslid van de European Society for Textual Scholarschip en van 2009 tot 2014 bijzonder hoogleraar ‘Tekstoverlevering en teksteditie, in het bijzonder van de middeleeuwen’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Onderscheidingen

 • Vijfjaarlijkse prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent) voor de studie van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden (oeuvreprijs, 2014)
 • Het project BoschDoc, waaraan Brinkman namens het Huygens ING meewerkte, werd bekroond met de Nederlandse Dataprijs 2016 (categorie humaniora en sociale wetenschappen)

Onderzoeksprojecten

Belangrijkste publicaties

 • Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10. Ingeleid en kritisch uitgegeven door Herman Brinkman. Met een uitgave van de melodieën door Ike de Loos (†). 2 dln. Hilversum: Verloren. 2015 (Middelnederlandse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, XIII).
 • ‘“Ziet tende van uwer aerbeit”. Een reconstructie van de wordingsgeschiedenis van het Gruuthuse-handschrift’. In: Frank Willaert (red.), Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010 (Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde, 4), p. 25-42, 201-202.
 •  (met Ike de Loos, i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag), Het Gruuthuse-handschrift [integrale, diplomatische webeditie met toelichtende teksten van hs. Den Haag, KB, 79 K 10 (Het Gruuthuse-handschrift)], Den Haag, 2007.
 • ‘Het wonder van Molenbeek. De herkomst van de tekstverzameling in het handschrift-Van Hulthem’. In: Nederlandse letterkunde 5 (2000), p. 21-46.
 •  Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, LIII).

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure

Awards in Pure

Overige informatie

Oratie