Nederlands | English

Dit project is gewijd aan de brieven van zes vooraanstaande vrouwen uit de Republiek der Verenigde Nederlanden: die van de Oranje en Stuart hoven in Den Haag: Amalia van Solms-Braunfels (1602-1675), Mary Stuart (1631-1640) en Mary II Stuart (1662-1694), en die van het Friese Hof in Leeuwarden: Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolffenbüttel (1592-1642), Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696) en Henriëtte Amalia von Anhalt Dessau (1666-1726). De meeste brieven van deze zes vorstinnen waren tot nu toen niet ontsloten, noch gedigitaliseerd. Deze digitale editie maakt het mogelijk om nieuw wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de invloed die deze vrouwen hadden op de politieke, culturele en sociale processen, zowel binnen als buiten de zeventiende eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden.

all

In samenwerking met Koninklijke Verzamelingen Den Haag en Oxford University’s (Women) Early Modern Letters Online, (W)EMLO, heeft het Huygens ING ruim 3.500 brieven bewerkt en beschikbaar gesteld via de portal van EMLO. Hierin is de metadata van het volledige corpus niet alleen integraal doorzoekbaar, maar iedere stadhoudersvrouw heeft ook een eigen catalogus waarin de correspondentie ook afzonderlijk te raadplegen is.

  1. Overkoepelende pagina met brieven van alle zes vrouwen: 3.543 brieven
  2. Sophia Hedwig von Braunschweig Wolffenbüttel, echtgenote van Ernst Casimir van Nassau-Dietz: 150 brieven.
  3. Amalia van Solms-Braunfels, echtgenote van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau: 1,170 brieven.
  4. Mary Stuart, echtgenote van Willem II van Oranje-Nassau: 352 brieven.
  5. Albertine Agnes van Oranje-Nassau, echtgenote van Willem Frederik van Nassau-Dietz: 404 brieven.
  6. Mary (II) Stuart, echtgenote van Willem III van Oranje-Nassau: 116 brieven.
  7. Henriette Amalia von Anhalt-Dessau, echtgenote van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz: 1,342 brieven.

De website biedt tevens toegang tot een digitale tentoonstelling, waarin korte biografieën van de echtgenotes van de stadhouders en enkele voorbeeldbrieven zijn opgenomen. Een inzoombare kaart toont daarnaast de voornaamste verblijfplaatsen van de Hollandse en Friese stadhouders en hun echtgenotes. Binnenkort zal deze tentoonstelling ook het correspondentienetwerk van de stadshoudersvrouwen met behulp van visualisaties zichtbaar maken.

In 2017 worden in samenwerking met de Fryske Akademy en Tresoar de brieven van Albertine Agnes van Oranje Nassau en Henrietta Amalia van Anhalt Dessau die zich in Leeuwarden bevinden gedigitaliseerd en aan de catalogus toegevoegd. Ook zal in samenwerking met het Koninklijk Huisarchief de correspondentie van Anna van Hannover (2.500 brieven) beschikbaar worden gesteld.

Contact

Ineke Huysman

EMLOkvlogo