Nederlands | English
 

Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen (1605-1725) online toegankelijk

Op 2 september j.l. opende prof. José van Dijck, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,  in het Koninklijk Paleis op de Dam de website met toegang tot de briefwisselingen van de zes zeventiende-eeuwse Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen.  In samenwerking met Koninklijke Verzamelingen Den Haag en Oxford University’s (Women) Early Modern Letters Online, (W)EMLO, heeft het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ruim 3.500 brieven bewerkt en beschikbaar gesteld via de portal van EMLO. Hier is niet alleen de metadata van het volledige corpus integraal doorzoekbaar, maar iedere stadhoudersvrouw heeft ook een eigen catalogus waarin de correspondentie ook afzonderlijk te bevragen is.

stadhoudersvrouwen

De brieven betreffen zes vooraanstaande vrouwen uit de Republiek  der Verenigde Nederlanden: die van de Oranje en Stuart hoven in Den Haag: Amalia van Solms-Braunfels (1602-1675), Mary (I) (1631-1640) en Mary (II) Stuart (1662-1694), en die van het Friese Hof in Leeuwarden: Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolffenbüttel (1592-1642), Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696) en Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau (1666-1726). De meeste brieven van deze zes prinsessen waren tot nu toe niet ontsloten, noch gedigitaliseerd. De digitale editie maakt het mogelijk om nieuw wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de invloed die deze vrouwen hadden op de politieke, culturele en sociale processen, zowel binnen als buiten de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden.

De brieven portal op EMLO

Digitale tentoonstelling over de brieven van de stadhoudersvrouwen

huygenslogokoninklijkeverzamelingenemloKPA-logo-lowres