Nederlands | English
 

Peter Boot

  • Dr. Peter Boot
  • Senior-onderzoeker
  • Afdeling Letterkunde
  • Specialisatie: grensgebied van literatuur en digitale techniek
  • peter.boot@huygens.knaw.nl
  • 020-2246825

Biografie

Peter Boot studeerde wiskunde in Leiden en Neerlandistiek in Utrecht en werkte enige tijd in de automatisering, waar hij zich specialiseerde in database technologieën. In november 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht met een proefschrift over digitale annotaties in wetenschappelijke literatuur. Bij het Huygens ING werkt hij als senior-onderzoeker op het terrein van online repertoirevorming. Daarbij wordt onderzoek verricht naar meningsvorming over literatuur in online tijdschriften, discussieforums, weblogs, internetboekhandels en andere online platforms. De vraag hierbij is in hoeverre de meningsvorming over literatuur verandert nu deze verschuift van gedrukte naar online media. Verder is hij als consultant betrokken bij diverse projecten, zoals de digitale editie van Anne Frank, de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden en de digitale editie van Kloos.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

  • Boot, P. ‘Werk en Netwerk’.Tekst en commentaar op de Verhalensite. In: vakTaal, 23 (2010) 4, p. 2-5.
  • Boot, P. ‘Reading Van Gogh Online?’ in: Ariadne, 66 (2011).
  • Boot, P. Mesotext. Digitised Emblems, Modelled Annotations and Humanities Scholarship. Amsterdam: Pallas proefschriften. 2009.

Overige informatie

Website Peter Boot

Publicaties

Zie http://peterboot.nl/bibl.html