Nederlands | English
 

Peter Boot

  • Dr. Peter Boot
  • Senior-onderzoeker
  • Afdeling Letterkunde
  • Specialisatie: grensgebied van literatuur en digitale techniek
  • peter.boot@huygens.knaw.nl
  • 020-2246825

Biografie

Peter Boot studeerde wiskunde in Leiden en Neerlandistiek in Utrecht en werkte ruim tien jaar in de automatisering, waar hij zich specialiseerde in databasetechnologie. In november 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over annotaties in digitale wetenschappelijke edities. Bij Huygens ING werkt hij als senior-onderzoeker op het terrein van online repertoirevorming. Daarbij wordt onderzoek verricht naar meningsvorming over literatuur in online tijdschriften, discussieforums, weblogs, internetboekhandels en andere online platforms. De centrale vragen hierbij zijn ten eerste in hoeverre de meningsvorming over literatuur verandert nu deze verschuift van gedrukte naar online media, en ten tweede wat we van de discussies kunnen leren over het effect dat literatuur heeft op lezers. Hij is bovendien een specialist op het gebeid van text encoding en XML. In die hoedanigheid is hij als consultant betrokken bij diverse projecten, zoals de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden en de digitale editie van Mondriaan.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

  • Advances in Digital Scholarly Editing: Papers presented at the DiXiT conferences in The Hague, Cologne, and Antwerp. Boot, P. (ed.), Capellotto, A. (ed.), Dillen, W. (ed.), et al. Leiden: Sidestone Press, 2017. 476 p.
  • P Boot, “The desirability of a corpus of online book responses”. In: Proceedings Proceedings of the Workshop on Computational Linguistics for Literature 2013, Atlanta (GA) USA. 2013. p. 32-40
  • Boot, P. Mesotext. Digitised Emblems, Modelled Annotations and Humanities Scholarship. Amsterdam: Pallas proefschriften. 2009.

Overige informatie

Website Peter Boot

Publicaties

http://peterboot.nl/bibl.html

Research output in Pure

Activities in Pure