Nederlands | English
 

Jan Bloemendal

 • dr. Jan Bloemendal
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis
 • Specialisatie: Latijnse letterkunde van de vroegmoderne tijd; Erasmus; toneel; poëtica; receptie
 • jan.bloemendal@huygens.knaw.nl
 • 020-2246802

Biografie

Jan Bloemendal studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en werkte enige tijd als docent in het middelbaar onderwijs. In 1997 promoveerde hij op een geannoteerde editie van Daniel Heinsius’ Auriacus, sive Libertas saucia (Oranje, of de Verwonding van de Vrijheid, 1602). Tussen 2000 en 2005 verzorgde hij bij het Huygens ING een uitgave van Vossius’ Poeticae institutiones. Vanaf mei 2004 werkte hij bij de afdeling Griekse en Latijnse Talen en Culturen van de Universiteit van Amsterdam als projectleider van het door NWO met een VIDI-subsidie ondersteunde project ‘Latin and Vernacular Cultures. Theatre and public opinion in the Netherlands ca 1510-1625’. Van 2006 tot 2012 was hij hoogleraar neolatinistiek aldaar. In 2009 ontving hij een subsidie van NWO voor het project ‘Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular’ dat deels aan het Huygens ING wordt uitgevoerd. Hij is uitvoerend secretaris van de uitgave van Erasmi Opera Omnia.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

 • Gerardus Johannes Vossius, Poeticarum institutionum libri tres / Three Books on Poetics (in collaboration with Edwin Rabbie) Leiden, 2010.
 • (with Howard Norland (eds.), Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe Leiden (2012) Drama and Theatre in Early Modern Europe 3
 • Encyclopaedia of Neo-Latin Studies (Leiden in preparation) > Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Leiden (2014) Renaissance Society of America 3
 • (with Arjan C. van Dixhoorn and Elsa Strietman (eds.)), Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1400-1650. Leiden (2011) Brill’s Studies in Intellectual History, 197.
 • (with Philip Ford and Charles Fantazzi), Encyclopaedia of Neo-Latin Studies (Leiden, in preparation).

Overige informatie

Publicaties

 • (with Philip J. Ford and Charles Fantazzi (eds.)), Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World  Leiden (2014) Renaissance Society of America 3.
 • (ed.), Bilngual Europe – Latin and the Formation of Europe Leiden, in print
 • (with Wiebe Bergsma (eds.)), It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, speciaalnummer Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus (accepted).
 • (with Howard B. Norland (eds.)), Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe Leiden (2013) Drama and Theatre in Early Modern Europe 3.
 • ‘In the Shadow of Donatus: Observations on Terence and Some of his Eary Modern Commentaries’, in K.A.E. Enenkel and H.J.M. Nellen (eds.), Neo-Latin commentaries and the Management of Knowledge in the Latin Middle Ages and the Early Modern Period (1400-1700) Leuven (2013), Supplementa Humanitica 33, pp. 295-323.
 • (with P.G.F. Eversmann and Elsa Strietman (eds.)), Drama, Performance and Debate Leiden (2012), Drama and Theatre in Early Modern Europe 2.
 • ‘Veiled Bilingualism and Editing the Erasmi Opera Omnia (ASD); in Variants: The Journal of the European Society ofr Textual Scholarship (2012), pp. 49-59.

Elektronische publicaties

2011

 • (with Frans-Willem Korsten (eds.)), Joost van den Vondel. Dutch Playwright in the Golden Age (Leiden, 2011) DTEM 1
 • (with Peter Eversmann and Elsa Strietman (eds.)), Drama, Performance, and Debate. (Leiden, 2011) DTEM 2
 • (with Arjan C. van Dixhoorn and Elsa Strietman (eds.)), Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1400-1650. Leiden (2011) BSIH,197.
 • ‘Between Commonplace and Myth. William of Orange as father of his Country’. In: Kathryn Banks and Philiep G. Bossier (eds.), Commonplace culture in Western Europe in the Early Modern Period II Consolidation of God-given power (Leuven 2011) Studies in Cultural Change, 40, pp. 109-121
 • ‘Topical Matters in Dedicatory Letters of Latin Plays in the Early Modern Netherlands’. In: Jeanine De Landtsheer en Henk Nellen (eds), Between Scylla and Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe (Leiden, 2011), BSIH, 192, pp. 203-215.

2010

 • (with Carla Dauven-van Knippenberg and Rudolph Glitz (eds.)), Von Maria bis Madonna / From Mary to Madonna. Amsterdam and Amersfoort 2010.
 • ‘De wiewa-woox van Sesar en Sisero. Over de uitspraak van het Latijn.’ In : Kerstmotetten voor Ons’ Lieve Heer op Solder (zp 2010), p. 20-24.
 • Cornelius Crocus, Ioseph (1535), ed. Jan Bloemendal. Amersfoort 2010 (218 pp.)
 • (ed.), Toekomstmuziek. De plaats van de lutherse traditie in de Protestantse Kerk in Nederland. Amersfoort 2010.
 • Gerardus Johannes Vossius, Poeticarum institutionum libri tres / Three Books on Poetics (in coolaboration with Edwin Rabbie) Leiden, 2010 (2187 pp.).
 • (with Hans Kristian Ploos van Amstel), Een tempel voor Hugo de Groot (Amersfoort, 2010)
 • ‘Ploos en de Vondelherdenking’. In Bloemendal en Ploos van Amstel, Een tempel voor Hugo de Groot, p. 93-104.

2009

 • (ed), The Latin Playwright Georgius Macropedius (1487-1558). Special issue of European Medieval Drama 13 (2009).
 • ‘Introduction’. In: The Latin Playwright Georgius Macropedius, p. 1-5.
 • ‘Georgius Macropedius’ Drama in an International Context.’ In: The Latin Playwright Georgius Macropedius, p. 39-55.
 • ‘Transfer and Integration of Latin and Vernacualr Drama in the Early Modern Period. The Case of Everyman, Elckerlijc, Homulus and Hecastus’. In Arcadia 44 (2009), p. 274-288. (A)
 • (met Arjan C. van Dixhoorn), ‘”De scharpheit van een gladde tong”. Literaire teksten en publieke opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden’. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden / The Low Countries Historical Review 125 (2010), p. 3-28.
 • ‘Janus Dousa als niederländischer Dichter.’ In: E. Lefèvre,E. Schäfer (red.), Ianus Dousa. Nuelateinischer Dichter und Klassischer Philologe. Tübingen 2009. Neo Latina 17, p. 159-171.
 • ‘Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period. The case of Everyman, Elckerlijc, Homulus, and Hecastus.’ In: S. Levie, E. Andringa (red.), Transfer and Integration. Arcadia 44 (2009), pp. 274-288.
 • ‘Erasmus and Comedy between Middle Ages and the Early Modern Period: An Exploration’. In: Dirk Sacré en Jan Papy (eds), Syntagmatia. Essays in Honour of Monique Mund-Dopchie and Gilbert Tournoy. Supplementa Humanistica Lovaniensia, 26. Leuven 2009, pp. 179-186.
 • ‘The Epigram in Early Modern Literary History: Vossius’s Poeticae Institutiones’. In: Suzanna de Beer, Karl Enenkel, David Rijser (eds.), The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre. Supplementa Humanistica Lovaniensia, 25. Leuven 2009, pp 65-79.
 • ‘Topical matters in dedicatory letters of some Latin plays in the Early Modern Netherlands.’ In: H. Nellenen J. De Landtsheer (red.), Between Scylla and Charybdis. The pragmatics of Early modern letters (te verschijnen).
 • ‘Mythology on the Early Modern Humanists’ and Rhetoricians’ Stage in the Netherlands: The Case of Heinsius’ Herodes infanticida’. In: Carl Van de Velde (ed.), Classical Mythology in the Netherlands in the Age of Renaissance and Baroque. Leuven 2009, p. 333-350.
 • Bijdragen aan onderwijssite Literatuurgeschiedenis.nl: ‘Heinsius, Barlaeus, Vossius – Professoren uit de Republiek der Letteren’; ‘Hugo de Groot – Pleidooi voor vrede’; ‘Basia -De kunst van het kussen. Janus Secundus, 1535′; ‘Poeticae institutiones – Handboek voor de dichter. G.J. Vossius, 1647 ‘; ‘De honger naar kennis- over onderwijs’ (gedeelte); ‘Huilen volgens het boekje – Barlaeus’
 • Een spul van sinnen van den Siecke Stadt / Een spel van zinnen van de Zieke stad, ed. Jan Bloemendal. Amersfoort 2009.

2008

 • Basilius, Aan de jeugd. Hoe ze kan profiteren van de heidense letterkunde, vert. Jan Bloemendal. Amersfoort 2008
 • (met Inge Broekman), ‘De Pastorum Hagiensium Icones van Constantijn Huygens (1596-1687). Een serie gedichten op Haagse predikanten.’ In: TNTL 124 (2008), p. 282-303.
 • ‘Cornelius Laurimanus als Dramatiker. Theater und Theologie gegen Ketzereien.’ In: R. Glei und R. Seidel (Hgg.), Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit. Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie. Tübingen 2008, p. 101-132.
 • ‘König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele.’ In: C. Meier, B. Ramakers, H. Beyer (Hgg.), Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit. Münster 2008, p. 289-319.
 • Georgius Macropedius, Verzameld toneel. Red. J. Bloemendal. Amersfoort 2008
 • (red.) Macropedius 1558-2008.Georgius Macropedius in Europese context. Amersfoort 2008.
 • ‘Macropedius’ toneel in internationaal perspectief’. In: J. Bloemendal (red.), Macropedius 1558-2008. Georgius Macropediusin Europese context. Amersfoort 2008, p. 51-61.
 • (met Ph. Ford, red.), Neo-Latin Drama: Forms, Functions and Receptions. (Noctes Neolatinae – Beihefte zu: Neulateinisches Jahrbuch – Journal of Neo-Latin Language and Literature). Hildesheim 2008.
 • (met Ph. Ford), ‘Introduction.’ In: J. Bloemendal en Ph. Ford (red.), Neo-Latin Drama: Forms, Functions and Receptions. Hildesheim 2008, p. 7-10.
 • ‘Receptions and Impact: Early Modern Latin Drama, its Effect on the Audience and its Role in Forming PublicOpinion .’ In: J.Bloemendal en Ph. Ford (red.), Neo-Latin Drama: Forms, Functions and Receptions. Hildesheim 2008, p. 11-26.
 • ‘”TO THE BENEVOLENT READER…” Dedications attached to editions of Neo-Latin Plays in the Netherlands of the 16th and the 17th century – Forms, Functions andReligious Standpoints.’ In: I. Boscchuyt, N. Gabriels, D. Sacré, D. Verbeke (eds), Cui dono lepidum novum libellum? Dedicating Latin Works and Motets in the Sixteenth Century: Theory and Practice. Leuven 2008, p. 109-126.
 • Cornelius Schonaeus, Iosephus (1590). Een bijbelse komedie van de Christelijke Terentius uit Haarlem. Ed. werkgroep studenten GLTC en Latinistiek aan de Universiteit van Amsterdam, o.l.v. Jan Bloemendal en Juliette Groenland. Amersfoort 2008.
 • ‘Der Philologe und Dichter Daniel Heinsius und sein episches Lehrgedicht De contemptu mortis.’ In: E. Lefèvreen E. Schäfer (ed.), Daniel Heinsius. Klassischer Philologe und Poet. Tübingen 2008, p. 399-414.
 • (met M.A.J. Heerink), ‘Heinsius’ Hylas als Echo der Antike.’ In: E. Lefèvre en E. Schäfer (ed.), Daniel Heinsius. Klassischer Philologe und Poet. Tübingen 2008, p. 145-169.

2007

 • Hoe moet ik het me voorstellen? Lijnen in de Latinistiek . Amsterdam 2007. Inaugurele rede.
 • ‘Love emblems and a web of intertextuality.’ In: Els Stronks and Peter Boot, Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006). Den Haag 2007. Dans Symposium Publications 1, p. 111-118. Zie ook electronischepublicaties.
 • (met A.A. Sneller), ‘Inleiding.’ In: J. Bloemendal, A.A. Sneller, M.P.A. de Baar (red.), Bronnen van inspiratie. Recepties van deklassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldendekunst. Hilversum 2007. De zeventiende eeuw 23 (2007), p. 9-12.
 • ‘De dramatische moord op Willem van Oranje. De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden.’In: J. Bloemendal, A.A. Sneller, M.P.A. de Baar (red.), Bronnen van inspiratie. Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst. Hilversum 2007. De zeventiende eeuw 23 (2007), p. 99-117.
 • ‘Daniel Heinsius’ Herodes infanticida as a Senecan drama.’ In: J. Hilton, A. Gosling (eds.), Alma parens originalis? The Receptions of Classical Literature and Thought in Africa, Europe, The United States, and Cuba. Frankfurt am Main 2007, p. 217-236.

2006

 • (met J. Groenland en een werkgroep studenten UvA), Petrus Philicinus, Esther. Ed. Amersfoort 2006.
 • ‘Schrijvers, drukkers en gededicaceerden in het Latijnstalige toneel’. In: De verhoudingen tussen auteur, drukker en gededicaceerde bij Neolatijnsepublicaties. Acta selecta van de studiedag voor Neolatijn te Antwerpen, Museum Plantin-Moretus op 17 december 2004, edd. Tom Deneire- Demmy Verbeke -Dirk Sacré (Leuven: http://www.arts.kuleuven.be/sph/acta.htm, 2005 [2006] ), pp. 1-10. (zie ook electronischepublicaties)

2005

 • Daniel Heinsius, De contemptu mortis. De verachting van de dood (ed. J. Bloemendal enJ.W. Steenbeek). Amsterdam 2005. Nederlandse Klassieken.
 • ‘Humanistische onderwijsvernieuwing en Latijns toneel in de noordelijke Nederlanden: Murmellius en Crocus.’ In: Historisch Tijdschrift Holland 37 (2005), p. 134-147.
 • (met A. Leerintveld), ‘De “literaire” vriendschap tussen Constantijn Huygens en Dorothea van Dorp. Een verliefde jongen te rade bij een emblematicus?’ In: Spiegelder Letteren 47 (2005), p. 275-285.

2004

 • ‘Wie is Mopsus? Gedachten over Huygens’ gedicht Amarylis, ecloga.’ In: De jonge Huygens en het Latijn. Drie lezingenbij de presentatie van ‘Constantijn Huygens, Latijnse gedichten 1607-1620’ [Den Haag] 2004, p. 2-13.
 • Zoon van David, Zoon van Abraham. Erasmus en Heinsius over het Nieuwe Testament. Naar aanleiding van Mattheus 1:1. Amersfoort 2004.
 • ‘Een deftige diplomaat en een malende meester. Een verloren gewaand gedicht van Constantijn Huygens teruggevonden.’ In: De zeventiende eeuw 20 (2004), p. 299-304.

2003

 • (met H. Nellen) lemmata D. Heinsius en G.J. Vossius. In: W. van Bunge (red.), Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers. Bristol 2003, p. 404-407; 1045-1049
 • ‘Themes and Subjects in Early Modern Latin Plays in the Netherlands’. In: W. Engelbrecht (ed.), Emblematica et Iconographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philologica 81. Olomouc 2003, p. 103-112.
 • De Utrechtse Parnas. Utrechtse Neolatijnse dichters uit de zestiende en de zeventiende eeuw (ed. J. Bloemendal). Amersfoort 2003. ‘Inleiding’ (p. 7-10); ‘Een stichtelijk lied van een onbekende Utrechtse rector. Bergius’ Carmen annale’(p.159-182); ‘Voorlopige inventaris van Utrechtse Neolatijnse dichters’ (p. 183-191).
 • Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw. Hilversum 2003. Zeven Provinciën Reeks 22.

2002

 • ‘W.A.P. Smits “Nederlandse renaissance-toneel” en de bestudering van de Noord-Nederlandse Neolatijnse tragedie in de laatste dertig jaar’. In: Spiegel der letteren 44 (2002), p. 9-13.
 • (met H. Nellen), ‘O Herder, waak voor uwe schapen.’ Nederlandse gedichten van Hugo de Groot (1583-1645). Voorthuizen 2002.
 • ‘Een emblematicus en zijn inspiratie. De bronnen van Otho Vaenius’ Amoris Divini Emblemata, Antwerpen 1615 – ontlening en adaptatie’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118 (2002), p. 273-287.
 • ‘Heinsius’ De contemptu mortis. Een Leidse geleerde en zijn Harderwijksevertaler.’ In: Nieuwbrief Neolatinistenverband 2002, p. 26-34.
 • ‘Hugo Grotius (1583-1645): Jurist, Philogist, and Theologian. A Christian Humanist, his works, and his correspondence.’ In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis/ DutchReview of Church History 82 (2002), p. 342-349.

2001

 • ‘Tyrant or Stoic Hero? Marc-Antoine Muret’s Julius Caesar’. In: K.A.E. Enenkel, J.L. de Jong, J. De Landtsheer (ed.), Recreati­ng Ancient History. Episodes from the Greek and Roman Past in the Arts and Literature of the Early Modern Period. Leiden 2001. Intersections 1, p. 303-318.
 • Abraham Bochstad, Christus en de Dood. Voorthuizen 2001.
 • Seneca, Medea. (vert. Jan Bloemendal met eenbijdrage van Richard Haasen). Voorthuizen 2001.
 • ‘Neo-latin Drama in the Netherlands: Paganization and Christianization’. In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 81(2001), p.38-45.
 • H.W. van Pesch, Klassieke variaties op een stilistisch thema (ed. J. Bloemendal). Voorthuizen 2001.

1999

 • ‘Rond de Vader des Vaderlands. Oranje,Heinsius en Leiden’. In: K.A.E. Enenkel, P. Smith, S. Onderlin­den (red.), ‘Typisch Nederlands’. De Nederlandse identiteitin de letterkunde. Voorthuizen 1999,p. 10-25.

1998

 • Caspar Ens, Princeps Auriacus, sive Libertas defensa (1599). Oranje of de verdediging van de Vrijheid (ed. J. Bloemendal en J.W. Steenbeek). Voorthuizen 1998.
 • Catullus en Revius, Over leven, liefde en dood. Voorthuizen 1998.

1997

 • Daniel Heinsius, Auriacus, sive Libertas saucia (1602). Editie met vertaling, inleiding en commentaar. Voorthuizen 1997. Diss. Utrecht. 2 dln.
 • (met O. van Marion), ‘Een kuise neolatiniste. Johanna Othonia’. In: R. Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmo­derne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997, p. 140-143.
 • Een handvol Huygens. Vijf Latijnse gedichten van Constantijn Huygens vertaald en toegelicht. Voorthuizen 1997.
 • ‘Georgius Macropedius (1487-1558). Humanist’. In: Utrechtse biografieën 4. Utrecht 1997, p. 126-131.

1996

 • ‘De eerste stappen van Grotius en Heinsius op het toneel’. In: W. Abrahamse e.a. (red.), Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996,p.51-57.
 • ‘Mon Dieu, mon Dieu … Aspecten van literatuur en werkelijkheid in Daniel Hein­sius, Auriacus sive Libertas saucia (1602)’. In: Bulletin: Geschiedenis, Kunst en Cultuur 5 (1996), p. 91-107.

1995

 • G. Macropedius, Aluta (1535) (ed. J. Bloemendal en J.W. Steenbeek). Voorthuizen 1995(1997-2).

1994

 • ‘Willem van Oranje: een Hercules op Leidse planken’. In: De zeventiende eeuw 10 (1994), p. 159-167.
 • (met H. Luijten en G. Felix) ‘“Ad nova semper hians”(Steeds naar iets nieuws verlan­gend). Het Latijn in Jacob Cats’ Sinne- en minnebeelden’. In: De zeventiende eeuw 10 (1994), p. 292-309.

1993

 • ‘Sancta Inquisitio et Libertas saucia. De Inquisitie in Daniel Heinsius, Auriacus, sive Li­bertas saucia (1602)’. In: Nieuwsbrief Neolatinisten verband 5 (1993), p. 7-17.

1992

 • ‘Daniel Heinsius, Auriacus, sive Libertas saucia (1602)’. In: Nieuwsbrief van het Gezel­schap van de 16de Eeuw 10 (1992), p. 3-14.

Reviews and Announcements 2010

 • Theo Hermans (ed.), A Literary History of the Low Countries. Rochester-Suffolk, 2009. In: TNTL 126 (2010), p. 416-419.
 • Translation und Rezeption. Literaturbeziehungen zwischen dem deutschen und dem niederländischen Sprachraum, website.

2009

 • Peter G. Macardle, The Allegory of Acolastus. Biblical Allegoresis and its Literary Reflex in Gnapheus’s Acolastus. Durham 2007. In: Church History and Religious Culture 89 (2009), pp. 329-334.
 • K.A.E. Enenkel, Die Erfindung des Menschen. Die Autobiographik des frühneuzeitlichen Humanismus von Petrarca bis Lipsius. Berlin 2008. In: De zeventiende eeuw 25 (2009), pp. 144-147.
 • R. Cordes, Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674. Leven en werk van een kleurrijk schrijver. Hilversum 2008. In: De zeventiende eeuw 25 (2009), pp. 147-148.
 • Ch.H. Parker, Faith on the Margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age. London 2009. In: De zeventiende eeuw 25 (2009), p. 155.
 • G.R.W. Dibbets, Joannes Vollenhove (1631-1708) dominee-dichter. Een biografie. Hilversum 2007. In: De zeventiende eeuw 25 (2009), pp. 157-158.

2008

 • J. Jansen, Imitatio. Literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700). Hilversum 2008. In: Vooys 26 (2008), nr. 4, p. 59-61.
 • Rudolf Rasch (ed.), Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens. Hilversum 2007. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), pp. 111-113.
 • R. Dammer, B. Jeßing, Der Jedermann im 16. Jahrhundert. Die Hecastus-Dramen von Georgius Macropedius und Hans Sach. Berlin 2007 (Quellen und Froschungen zur Literatur- und Kulturgeschiechte 42). In: De zeventiende eeuw 24 (2008), pp. 124-125.
 • Nicodemus Frischlin, Sämtliche Werke. Band III. 2 Phasma, ed. David H. Price. Stuttgart 2007 (Berliner Auggaben). In: De zeventiende eeuw 24 (2008), pp. 125-126.
 • Georg Bernardt, Dramen III. Jovianus, 1623/1642. Ein Spiel vom Sturz des Mächtigenund vom Bauern als König, ed. Fidel Rädle. Amsterdam/Utrecht 2006 (Geistliche Literatur der Barockzeit 7). In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 126.
 • R.F. Geli en R. Seidel (red.), ‘Parodia’ und Pardoie. Aspekte intertextuellen Schreibens in der lateinischen Literatur der Frühen Neuzeit.Tübingen 2006 (Frühe Neuzeit 120). In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 126-127.
 • M.A. Muret, Iulius Caesar; M. Virdung, Brutus. Zweineulateinische Tragödien, ed. Andreas Hagmaier. München/Leipzig2006 (Beiträge zur Altertumskunde 235). In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 130.
 • S. van Rossem(red.), Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden. Antwerpen 2007. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 131-132.
 • Gisbertus Voetius, Over de noodzaak van het opsporen, verzamelen en bewaren van Oude Drukken. Aangeboden aan Willem Heijting bij zijn afscheid van de Universiteitsbibliotheek van de Vrij Universiteit te Amsterdam door zijn collega’s van de afdeling Bijzonder Collecties. Vert. Josvan Heel. Amstelveen 2007. In: De zeventiende eeuw 24 (2008),p. 137.
 • W. Heijting (Red.), Catalogus van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam. Amstelveen 2007. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 138.
 • H.K. Ploos vna Amstel, Brieven 1635-1637. Hendrick Ploos van Amstel en Nicolaes Heinsius. Twee studenten in de Gouden Eeuw. Woubrugge 2007. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 139-140.
 • G.M.P. Loots, Epilepsie in de zestiende eeuw. De Observationes van Pieter van Foreest. Rotterdam 2007. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 140.

2007

 • ‘Erasmus: proto-feminist, vrouwenhater, of onnaspeurbaar?’ A.V.N.van Woerden, Vrouwelijk en mannelijk bij Erasmus. Een onderzoek inzake genus. Rotterdam 2004. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 2007, p. 250-251.

2005

 • K. Goudriaan, J. van Moolenbroek en A. Tervoort (ed.), Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. Leiden 2003. Brill’s Studies in Intellectual History 123. In: De zeventiende eeuw 21 (2005), p. 416-417.
 • J.W.H. Konst, Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Amsterdam 2004. KNAW, Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, 67.5. In: De zeventiende eeuw 21 (2005), p. 415.
 • J.F. van Dijkhuizen, P. Hoftijzer, J. Roding en P. Smith (ed.), Living in Posterity. Essays in Honour of Bart Westerweel. Hilversum 2004. In: De zeventiende eeuw 21 (2005), p. 422.
 • H.M. Pabel, M. Vessey, Holy Scripture Speaks. The Production and Reception of Erasmus’s Paraphrases on the New Testament. Toronto etc. 2002. In: Erasmus of Rotterdam Society Yearbook 25 (2005), p. 67-70.
 • Justus Lipsius, Politica. Six Books of Politics or Political Instruction (ed. J. Waszink). Assen 2004. Bibliotheca Latinitatis Novae 5. Diss. Amsterdam 2003. In: De zeventiende eeuw 21 (2005), p. 147-151.
 • Desiderius Erasmus, Lof en blaam. Vert. H.-J. van Dam. Amsterdam 2004. In: De zeventiende eeuw 21 (2005), p. 163-164.
 • A. Vanhaelen, Comic Print and Theatre in EarlyModern Amsterdam. Gender, Childhood and the City. Aldershot 2003. In: De zeventiende eeuw 21 (2005), p. 166.
 • H. Blommesteijn, C. Caspers, R. Hofman (eds.), Spirituality Renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Leuven 2003. Studies in Spirituality Supplements 10. In: Dutch Review of Church History 85 (2005), p. 467-469.
 • J.P. Heering, Hugo Grotius as Apologist for the Christian Religion. A Study of his Work ‘De veritate Religionis Christianae’ (1640). Trans. L.C. Grayson. Leiden 2004. Studies in the History of Christian Thought 111. In: Dutch Review of Church History 85 (2005), p. 528-529.

2003

 • J.P. Guépin, Drietaligheid.’s-Hertogenbosch 2003. In: De zeventiende eeuw 19 (2003), p. 265-266.

2004

 • W. van Bunge e.a. (red.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. Bristol 2003. In: De zeventiende eeuw 20 (2004), p. 176-177.
 • G.K. Waite, Reformers on Stage. Popular Drama and Religious Propaganda in the Low Countries of Charles V, 1515-1556. Toronto 2000. In: Dutch Review of Church History 84 (2004), p. 618-620.
 • J.Konst, Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600-1720. Hilversum 2003. In: Dutch Review of Church History 84(2004), p. 633-635.

2002

 • J.P. Guépin, Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven. Amsterdam 2002. In: Literatuur 19 (2002),p. 167-168.
 • H. van de Venne, Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, ’s-Gravenhage en Haarlem. Voorthuizen 2001. Diss. Nijmegen. In: Nieuwsbrief Neolatinistenverband. 2002, p. 67-68.
 • Justus Lipsius, De Constantia. Von der Standhaftigkeit (ed. F. Neumann). Mainz 1998. In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 82(2002), p.428-429.
 • M. Goris, Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485),boek II. Hilversum 2000. In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 82 (2002), p. 377-379.

2001

 • R.B.C. Huygens, Ars edendi. A practical introduction to editing medieval Latin texts. Turnhout 2000. In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 81 (2001), p. 108-109.
 • John Milton, Latin Writings. A selection (ed. John K. Hale). Assen-Tempe 1998. In: NederlandsArchief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 81 (2001), p. 149-151.
 • Jeroen Jansen, Decorum. Observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poëtica. Hilversum 2001. In: Literatuur 19 (2002), p. 102-104.

1993-2000

 • Henricus Chastelain, DeStudio Oratorio (1703) Onthestudy of eloquence. (ed. Chr.L. Heesakkers, J. Jansen, m.m.v. W.G. Kamerbeek). Amsterdam 1999. In: De zeventiende eeuw 16(2000), p. 83-84.
 • C.S.M. Rademaker, ss.cc., Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). Hilversum 1999. In: De zeventiende eeuw 16 (2000), p.160-161.
 • J.P. Guépin, De rozen welken snel… of Straks krijg je stoppels. Liefdespoëzie voor knapen en meisjes. Amsterdam 2000. In: De zeventiende eeuw 16 (2000), p. 172.
 • A. Grafton, Commercewith the Classics. Ancient Books and Renaissance Readers. Ann Harbor 1997. In: Tijdschrift voor Nederlandsetaal- en letterkunde 115 (1999), p. 364-367.
 • K. Bostoen m.m.v. C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink en A.M. van Lynden-de Bruïne, Het album J. Rotarii. Tekstuitgave van het werk van Johan Radermacher de Oude (1538-1617) in het Album J. Rotarii. Hilversum 1999. In: De zeventiende eeuw 15 (1999), p. 253.
 • K.A.E. Enenkel. Kulturoptimismus und Kulturpessimismus in der Renaissance. Studie zu Jacobus Canters ‘Dyalogus de solitudine’. Bern 1995. In: De zeventiende eeuw 14 (1998), p. 300.
 • R. van der Paardt, ‘Een vertrouwd gevoelvan onbekendheid. Opstellen over antieke inter­tekstualiteit. Leiden 1996.’ In: Tijdschrift voor Nederlandsetaal- en letterkunde 113 (1997), p. 188-189.
 • J.C. Scaliger, ‘Poetices libri septem.Sieben Bücher über die Dichtkunst Band III (ed. L. Deitz). Stuttgart enz. 1995.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 113(1997), p. 381-384.
 • A.J. Gelderblom, ”k Wil rijmen wat ik bouw: twee eeuwen topografische poëzie. Amster­dam 1994.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 111 (1995), p. 190-191.
 • Hugo Grotius, ‘The poetry1.4. A/B’ [Sophompaneas]. In: De nieuwe taal­gids 86 (1993), p. 463-465.