Nederlands | English

Biografisch Woordenboek van Nederland: korte levensbeschrijvingen van personen uit de tweede helft van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw