Nederlands | English

Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1780-1830 is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die tussen 1780 en 1830 in Noord-Nederland een rol van enige betekenis hebben gespeeld.