09-09-2020

Bijzondere brieven Johan de Witt verzameld in nieuw boek

In september verschijnt Johan de Witt en Frankrijk, een bloemlezing prachtige brieven van en aan Johan de Witt. Het boek bevat zo’n dertig brieven die zijn uitgekozen door de leden van het projectteam ‘Briefwisseling van Johan de Witt’. Bij iedere brief heeft Jean-Marc van Tol een tekening gemaakt gebaseerd op bestaand werk uit de zeventiende eeuw.

Johan de Witt (1625-1672) wisselde als raadpensionaris tienduizenden brieven uit met vorsten, diplomaten, regenten en familieleden. Deze brieven worden bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. De projectgroep Briefwisseling van Johan de Witt van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis werkt momenteel aan de digitalisering en ontsluiting van deze brieven. In 2019 kwam daarom het eerste deel online beschikbaar: de diplomatieke correspondentie.

Op basis van dit onderzoek verscheen eerder de bundel Johan de Witt en Engeland. Nu verschijnt Johan de Witt en Frankrijk: een bloemlezing brieven die de diversiteit van De Witts Franse correspondentie belicht. Het bevat afdrukken van de originele brieven met een toelichting, een transcriptie en vertaling. De vertaling in modern Nederlands en de fraaie illustraties ontsluiten deze selectie van onontgonnen bronnenmateriaal voor een breed publiek. De bundel is samengesteld door Ineke Huysman, onderzoeker bij het Huygens ING en projectmanager van de Briefwisseling van Johan de Witt, en Roosje Peeters, gastonderzoeker bij het project. De bijdragen zijn van alle leden en gastonderzoekers. De illustraties zijn van de hand van Jean-Marc van Tol, tevens gastonderzoeker bij het project.

De enorme correspondentie biedt een bijzondere blik in de wandelgangen van de macht gedurende die turbulente tijd, midden in de zeventiende eeuw. Handelsbelangen, landoorlogen, perikelen rondom Lodewijk de Veertiende, geheime afspraken, vredesbesprekingen, van alles komt aan de orde.  Het boek verschijnt 16 september bij Catullus.