Sources, Data and Tools

Private Synod of South Holland 1621-1700
The Dutch church in London 1569-1585
Official recommendations made by C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Amsterdam notarial deeds relating to the trade with Archangel in the period 1590-1724
Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance (conference volume)
Princely archives of Gelre, Holland, Zealand and the Sticht prior to 1500
Guide to the archives of the ministries and the High Councils of State, 1814-1940
The Netherlands and the Baltic countries 1191-1792
The Netherlands and Italy 649-1850
The Netherlands and Sweden 1520-1920
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau (Groen van Prinsterer)
(Nederlands) Arthurian Fiction in Medieval Europe
Depiction of a conference. Belgian-Dutch/Dutch-Flemish Historical Conferences from 1939 to 2003
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL)
B.A. Vermaseren’s bibliography and the correspondence of William of Orange
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (BMHG)
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 1950-1968 (BGN)
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1837-1936 (BVGO)
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
Biographical Portal of the Netherlands
Biographical Dictionary of the Netherlands: 1780-1830
Biographical Dictionary of the Netherlands: 1880-2000
Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
Bookkeeper General of Batavia. Transport of Goods by the VOC in the 18th Century
Boschdoc
Correspondence (1808-1876) and papers (1821-1876) concerning G. Groen van Prinsterer
Letters and papers related to Daniël van der Meulen 1584-1600 1584-1585
Correspondence and papers concerning Johan van Oldenbarnevelt 1570-1620
Correspondence of Anthonie Heinsius 1702-1720
Correspondence between Elias Canneman and Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Correspondences of Francesco Capaccini 1828-1831
Correspondence of Hugo Grotius 1597-1645
Correspondence of J.R. Thorbecke 1830-1872
Correspondence of Simon van Slingelandt and Sicco van Goslinga 1697-1731
Dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685)
Correspondence of Willem III and of Hans Willem Bentinck 1656-1702
Correspondence of William of Orange 1549-1584
Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen, 1605-1725
Correspondences around 1900
Bron en publikatie
Broncommentaren
Sources relating to the Central Moluccas 1900-1942
(Nederlands) Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 19e eeuw
(Nederlands) Bronnen betreffende de Molukse kerk ten tijde van de VOC
Foreign sources for Dutch history. Guide to literature on sources of Dutch history in foreign archives and libraries
Dutch naval wars 1652-1676
Construction of the Utrecht Cathedral 1395-1529
The United East India Company (VOC) in Persia 1611-1638
Exchange Banks in Amsterdam, Middelburg, Delft and Rotterdam 1603-1820
Sources on the history of trade with France 753-1585
Leiden’s textile industry 1333-1795
Dutch trade with the Baltic Sea region 1122-1499
Sources on the history of Dutch trade in the Baltic area 1588-1625
The University of Leiden 1574-1811
Documented sources on the history of Dutch trade with England, Scotland and Ireland
Sources on the history of Levantine trade 1590-1826
Documentary edition on the history of Amsterdam’s business community and guilds 1510-1672
Sources on the history of Middelburg 1217-1574
Sources of information on the life and work of D.V. Coornhert 1541-1590
Sources for the economic history of the lower Maas region 1104-1534
Rijnsburg Abbey 1140-1620
(Nederlands) Bronontsluiting voor historisch onderzoek (1990)
Carolingian Scholarship: glosses on Martianus Capella
Cats, Jacob, Sinne- en minnebeelden
Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic
Acta classis of the Dutch reformed church from 1573 to1620
Clusius correspondence
Collate X an automatic text alignment tool
Constantijn Huygens 1608-1687, the correspondence
Constantijn Huygens, Hofwijck
Constantijn Huygens, Latin poems 1607-1620
Constantijn Huygens, Dutch poems 1614-1625
Constitutions and the Organisation of Government during the Batavian era, 1796-1806
Correspondence Willem Witsen
The Chronicle of Groningen up to 1528
Journal of Gisbert Cuper (1706)
Diaries of C.J.K. van Aalst (1914-1918)
Journals and notes of Willem Hendrik de Beaufort, 1874-1918
London diaries of baron O.C.A. van Lidth de Jeude MSc, 1940-1945
Journals of Egbert Alting 1553-1594
Diaries of G.K. van Hogendorp: Journal d’Adrichem (1806-1809) and Journal de La Haye (1810-1813)
The Journals of P.J.M. Aalberse 1891-1947
Journals of Vice Admiral F. Pinke, Commander-in-Chief of the Fleet in the Dutch East Indies 1914-1916
Diaries of Willem de Clercq 1811-1844
The United East India Company (VOC) in Taiwan 1629-1662
Charter Book of North Brabant
Online Dictionary of Dutch Women
Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum
Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG)
Diplomacy and Development (conference volume)
Documents related to Dutch foreign policy 1848-1945
Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c.1870
(Nederlands) Dutch Ships and Sailors
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries (DAS)
eBNM+ van OCLC/Pica naar open access
eLaborate: an online work environment
Engelsman, Bartholomeus, Van den proprieteyten der dinghen
Erasmus, Opera Omnia: Adagia
Erasmus, Opera Omnia
Officially recognised associations, 1855-1903
Excerpta Romana. Sources of the Roman history of the Netherlands
(Nederlands) Franco de Vrije circa 1700
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
The historical record of the Netherlands 1795-1840
Digitized historical books
Data concerning personal effects and real estate in the Netherlands in the 16th century
Official letters of the United East India Company (VOC), 1610-1795
Geraardsbergse handschrift, Het (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden I)
Gerrit Achterberg, Gedichten
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Provincial finances in the Ducht Republic 1572-1795
(Nederlands) Gewina, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
Venetian reports 1600-1795
Viennese embassy communications from 1670 to 1720
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Gruuthuse Manuscript
Hermans, Willem Frederik, Complete Works, scientific justification
Hieronymus van Alphen, Literair-theoretische geschriften – Works on Literary Theory
Historici.nl
Historisch Tijdschrift
The administration of Holland. Writings on the administration of the county of Holland in the period from 1299 to1567
Dutch Reformed Church in Saint Petersburg 1713-1927
Requests for information made by the Batavian-French government 1795-1813
(Nederlands) Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
The household effects of the House of Orange 1567-1795.
J. Six van Chandelier, Poems
J. van den Vondel, Two Maritime Poems
J.H. Leopold, Gedichten I De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie
Joannes Antonides van der Goes’s Ystroom
Karel van de Woestijne, Wiekslag om de kim
Carolingian Scholarship
Minor political parties 1918-1970
Klikspaan, Studentenschetsen
Koninkrijk in Wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815
Chronicle Johannes de Beke up until 1430
Verse chronicle of Holland (366-1305)
Chronicle of Johan Huyssen van Kattendijke
Kampen Chronicle
Chronicle of Peter van Os up until 1523
Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1 (vs 1-5530), voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment)
Lancelot-compilation
Conventions and other regional meetings of Estates and towns of Gelre and Zutphen 1423-1584
The Lion with the Seven Arrows. The Province in National Administration, conference volume
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Martime History of The Netherlands
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002
The United East India Company (VOC) on Ambon 1605-1788
Menschen en Bergen, Lodewijk van Deyssel
Methods and techniques for disclosing historical sources
Multatuli, Max Havelaar
(Nederlands) Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland (1945-1967)
(Nederlands) Nationaal Biografisch Woordenboek van Vlaanderen
The Netherlands and European Integration, 1950-1986
Nederlanders in Kerala 1663-1701
Dutch-Indonesian Relations 1945-1969
Nederlandsche Historiebladen
Dutch artists and scholars in Italy 745-1862
Nicolaas Witsen’s Noord en Oost Tartarye
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
Minutes of the States of Holland 1620-1640
Research guide dealing with Government and Administration in the Batavian-French period 1795-1813
Social welfare and restitution for victims of the Second World War
Healthcare insurers 1870-1968: a research guide
Disclosure and publication of documents concerning Dutch constitutional committees, 1883-1983
The origins of the Constitution 1814-1815. Collection of Sources
Development Cooperation 1949-1989
Charters of Kloosterrade Abbey 1108-1381
Charters from Gelre and Zutphen up to 1326
Charters of the Sticht Utrecht till 1301
Charters from Holland and Zeeland up to 1299
Charters from North-Brabantup to 1312
Across the borders of Dutch history (conference volume)
Papal indulgences 1300-1600
Digitized version of the Charters of Utrecht, edited by S. Muller Fz., A.C. Bouman, K. Heeringa and F. Ketner, published in 1920-1959.
Description of the Dutch East India Company (VOC) by Pieter van Dam 1693-1701
(Nederlands) Plakkaatboek Guyana 1670-1816
Pound toll-registers of Elbing 1585-1700
Official decisions recorded by the town council of Maastricht 1367-1428
Reports of Central Intelligence communications 1919-1940
The registers of the Counts of Holland in the Hainaut period, 1299-1345
Financial accounts of Putten’s domains and properties 1379-1429
Financial accounts of the County of Holland 1358-1361 and 1393-1396
(Nederlands) Rembench: ontsluiting brondocumenten Rembrandt
Dutch and foreign diplomats 1584-1810
Compendium of office holders and civil servants 1428-186
Repertorium of ego-documents of nineteenth-century Dutchmen
Repertorium of Dutch Protestant and Catholic missionary archives 1800-1960
(Nederlands) Repertorium van teksten in het Handschrift-van Hulthem
Resolutions of the States General 1576-1630
Sources in Rome on the Roman Catholic Church in the Netherlands 1832-1914
Roman sources on the ecclesiastical history of the Netherlands from 1521 to 1914
Roman Catholic religious confraternities in the Netherlands during the 19th century
Saken van staet en oorlogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden (Lieuwe van Aitzema)
(Nederlands) Scientiarum Historia, Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde
Social Security 1890-1967
Sports federations, sport clubs and sporting journals in the Netherlands until 1940
Estates and towns of Holland 1276-1544
Estates and towns of Zeeland 1318-1572
Statistics on Dutch industry from the first half of the nineteenth century
The Optimum Formula for a Foreign Policy Document Series (conference volume))
Tijdschrift voor Geschiedenis
The toll at Iersekeroord 1321-1572
Andries Vierlingh, Tracts on dikes 1576-1579
Unlocking government archives of the early modern period (conference volume)
Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal
Societies for prevention of poverty and the relief of the poor in the 19th Century
Elections Dutch Lower Chamber 1848-1918
Vincent van Gogh, the Letters
VOC glossary
VOC-Kenniscentrum
Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Johan Engelbert Elias)
Walloon churches 1601-1697
Walewein ende Keye
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880