Nederlands | English

Uitgave van de acta van de Particuliere synode van Zuid-Holland. De handelingen weerspiegelen het reilen en zeilen van kerken en kerkvolk en de kerkelijke contacten met de landelijke en provinciale overheden in Den Haag.