Nederlands | English

Onderzoeksgids bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd. De gids behandelt 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd bezig hielden met bestuur en rechtspraak in Nederland.