Nederlands | English

Deze database bevat gegevens over scheepsreizen van Amsterdam naar Archangel en andere plaatsen in het uiterste noorden van Rusland in de periode 1590-1724. Uit de akten is systematisch informatie overgenomen over het schip, de schipper, de bevrachter(s), de te varen route en de vrachtprijs