Nederlands | English

Het naslagwerk was bedoeld als een correctie en aanvulling op De groote schouburgh van Arnold Houbraken, verschenen tussen 1718 en 1721. Hij geeft feitelijke informatie over de levensloop, de opleiding en het werk van Nederlandse kunstenaars die tussen 1630 en 1725 zijn geboren.