Nederlands | English

Uitgave van dertig overzichtsrapporten die tijdens het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie door gouverneurs van Ambon aan hun opvolgers werden nagelaten.