Nederlands | English

Geannoteerde uitgave van de chronologische aantekeningen die de Oranjegezinde regent Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) als ambteloos burger maakte tijdens de periode van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse Keizerrijk.