Nederlands | English

Het project over beschrijvend bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse tijd biedt een ingang op uiteenlopende gegevens over de Nederlandse maatschappij, geselecteerd uit de archieven van de centrale overheid.