Nederlands | English

Een reeks met de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden een algemeen verslag geven over het bedrijf van de VOC in Azië. Tevens vatten zij de berichten samen ontvangen uit de vestigingen.