Nederlands | English

Selectieve tekstuitgave van documenten betreffende de politieke geschiedenis van Nederland over de periode van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, de inlijving bij Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I, uitgegeven door H.T. Colenbrander.