Nederlands | English

Databank van tussen 1855 en 1890 officieel erkende verenigingen. Belangrijkste bron zijn de Verenigingsdossiers, gevormd door het Ministerie van Justitie op grond van de Wet op de Vereniging van 1855. Het betreft verenigingen die als rechtspersoon wilden kunnen optreden.