Nederlands | English

De dagboeken van Willlem de Clercq zijn volstrekt uniek voor Nederland. Niet alleen vanwege de omvang – geschat op zo’n 30.000 pagina’s – maar ook voor wat betreft de diepgang en reikwijdte van de aantekeningen.