Nederlands | English

Uitgave van een kroniek met de vervolgen – in het Latijn en Middelnederlands – over de geschiedenis van de bisschoppen van het Sticht Utrecht en de graven van Holland sinds de Romeinse tijd.