Nederlands | English

Analytische inventaris van bronnenmateriaal van belang voor de geschiedenis van Nederland aanwezig in archieven en bibliotheken te Rome.