Nederlands | English

Bundel van tien artikelen over het ontsluiten van historische bronnen, bezien vanuit een methodisch en een historiografisch perspectief.