Nederlands | English

Uitgave van de briefwisseling tussen Simon van Slingelandt, achtereenvolgens secretaris van de Raad van State, thesaurier-generaal van de Unie en raadpensionaris van Holland, en de Friese regent Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel.