Nederlands | English

Database van afschriften van de VOC uit de achttiende eeuw met gegevens over het goederenverkeer en de bijbehorende scheepsbewegingen, zowel tussen patria en Azië als binnen Azië zelf.