Nederlands | English

Uitgave van de ambtelijke brieven van de verschillende Nederlandse gezanten aan het keizerlijke hof te Wenen gericht aan de griffier van de Staten-Generaal, aan de raadpensionaris van Holland of aan de stadhouder.