Nederlands | English

Elias Canneman (1777-1861) en Isaac Gogel (1765-1821) speelden een belangrijke rol in het nieuwe, nationale, financiële beleid in de jaren die volgden op de Bataafse Omwenteling van 1795. In de tijden dat zij elkaar niet dagelijks zagen, onderhielden zij een intensieve briefwisseling.