Nederlands | English

De depêches van en instructies aan de Engelse gezanten in Den Haag geven inzicht in de bilaterale betrekkingen tussen Engeland en de Republiek.