Nederlands | English

Catalogisering en nadere ontsluiting van gedrukte en ongedrukte Nederlandse egodocumenten uit de 19e eeuw (1813 tot 1914).