Nederlands | English

Modern-kritische uitgave van oorkonden met betrekking tot de graafschappen Holland en Zeeland tot 1299.