Nederlands | English

Publicatie van brieven, notulen en andere stukken met betrekking tot de wordingsgeschiedenis van de grondwet van 1814, samengesteld door H.T. Colenbrander.