Nederlands | English
 

Aanvraag goedgekeurd voor research pilot ‘Human capital, immigration and the early modern Dutch economy’

Het door Dr. Jelle van Lottum ingediende  CLARIAH Research Pilot Human capital, immigration and the early modern Dutch economy: job mobility of native and immigrant workers in the maritime labour market, c.1700-1800 is onlangs gehonoreerd.

Van Lottum zal in samenwerking met collega’s van Digitaal Databeheer en IT en met experts van het IISG op een innovatieve manier onderzoeken hoe arbeidsmigratie in de achttiende eeuw bijdroeg aan economische ontwikkeling.

vanlottum

Dit zal hij doen door carrières van zeelieden te analyseren met het achterliggende idee dat werknemers met een hoog niveau van menselijk kapitaal (human capital) doorgaans vaker promoveren (vooral in sectoren met weinig institutionele beperkingen). Door bijvoorbeeld na te gaan of werknemers geboren in Nederland vaker promoveerden dan hun collega’s afkomstig uit het buitenland, maar ook door het vaststellen of er bijvoorbeeld plafonds bestonden in carrières van immigranten, hoopt hij te kunnen vaststellen in hoeverre buitenlandse werknemers bijdroegen (of konden bijdragen) aan een cruciale sector van de achttiende eeuwse Nederlandse economie. Met het onderzoek hoopt hij ook inzicht te verschaffen in de impact van immigratie van (met name ongeschoolde) arbeid in de huidige samenleving. Dit project vereist de koppeling en analyse van diverse grote databestanden, waarbij de tools ontwikkelt in CLARIAH cruciaal zijn. Het project gaat in het voorjaar van 2017 van start.